Wysoka jakość aktywów

1535

Wysoka jakość aktywów

Jakościowy wymiar aktywów, któ- ry w rachunkowości finansowej przekładany jest na kategorie ilościowe. W zależności od odgrywanej roli aktywa „dobrej jakości” są płynne, produktywne i  odporne na utratę wartości. Pośrednio wynika stąd, że przyjmowane w  rachunkowości różne oszacowania księgowe (jak np. amortyzacja, rezerwa na należności itd.) mogą zawyżać lub zaniżać faktyczną wartość aktywów.