Teksańskie transakcje zabezpieczające

687

Teksańskie transakcje zabezpieczające – Teksańskie transakcje hedgingowe (amerykański slang)

Kupiec, który ma długą pozycję na rynku pieniężnym dzięki wydłużaniu pozycji na rynku transakcji terminowych, co zwiększa efekt zmienności na rynku. Normalny mechanizm zabezpieczający w odróżnieniu od typu teksańskiego polega na zajmowaniu krótkiej pozycji na rynku transakcji terminowych. Oryginalnie okre- ślenie stosowano do hodowców bydła, którzy albo gustowali w spekulacjach, albo nieco pogubili się w transakcjach hedgingowych.