Zasada dopasowania

1734

Zasada dopasowania

Koncepcja przyporządkowania źródeł finansowania i finansowanych aktywów. Ponieważ to właśnie konwersja aktywów i przepływ środków pieniężnych związany z tymi aktywami wymagają wewnętrznego zrównoważenia źródeł finansowania (zarówno pasywa, jak i kapitał własny), jest zrozumiałe, że powinna być między nimi równowaga, czyli powinny być do siebie dopasowane. W idealnym wypadku źródła finansowania powinny być odbiciem różnych cech zaangażowanych aktywów:

Zasada dopasowania

Możemy znaleźć wiele przykładów stosowania zasady dopasowania w finansach:

Dopasowanie