Konto zabezpieczające marżę

1019

Konto maklera giełdowego, na którym akcje w obrocie są trzymane jako zastaw zabezpieczający pożyczkę brokerską dla inwestora, który korzysta z niej do zakupu akcji. Ponieważ makler fizycznie posiada akcje i może łatwo upłynnić je na rynku, aby spłacić pożyczkę, uważa się, że istnieje zwykle tylko minimalne ryzyko kredytowe po- życzkodawcy w wypadku płynnych, pozostających w aktywnym obrocie akcji (akcje niepłynne na płytkim rynku to inna kwestia). Pojęcie marży odnosi się do minimalnej sumy, która musi być utrzymywana na rachunku zabezpieczają- cym pożyczkę. I tak „marża 50%” oznacza, że pożyczka może mieć wysokość co najwyżej połowy wartości rynkowej akcji lub że oferuje zabezpieczenie 200%. Podczas gdy aktywa są często lewarowane, konta zabezpieczające marże są zwykle określane jako spekulacyjne. Na przykład z uwagi na ich szerokie wykorzystywanie w  latach 20. uważano je za współodpowiedzialne za wielki kryzys z 1929 roku. Regulatorzy często określają minimalne wymagane marże w oparciu o wymogi ostrożnościowe i politykę w tym zakresie. Patrz również wezwanie do uzupełnienia depozytu.