Wezwanie obowiązkowe

1128

Wezwanie obowiązkowe

Regulacja giełdowa, która wymaga, by oferta przejęcia była skierowana do wszystkich akcjonariuszy przejmowanej spółki, jeśli przez oferenta zostanie przekroczony określony próg udziałów (np. 20–30%, co daje rzeczywistą kontrolę). Takie przepisy (istnieją na większo- ści rynków) zostały wprowadzone w  celu ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mogliby być poszkodowani w przypadku zmiany kontroli nad spółką. Ważne jest także zapewnienie transparentności. Każdy może odpowiedzieć na ofertę, nie tylko więksi, lepiej poinformowani inwestorzy. Wezwanie obligatoryjne chroni przed praktykami przejmowania spółek po cichu, poprzez stopniowe wykupywanie akcji znajdujących się w wolnym obrocie.