Zasądzenie zwrotu zysku

945

Zasądzenie zwrotu zysku

Sankcja używana przez SEC, amerykańską komisję papierów wartościowych i  giełd, wobec oskarżonych o  transakcje z  wykorzystaniem informacji poufnych. Uzyskane w ten sposób zyski przepadają, ale oskarżony w zamian za to ma możliwość nieprzyznania bądź przyznania się do czynu.