Zastępczy mechanizm zabezpieczający

971

Zastępczy mechanizm zabezpieczający

Każdy mechanizm finansowy mający przynieść efekt identyczny z hedgingiem. Na przykład przedsiębiorstwo uzyskuje część swoich przychodów w  twardej walucie. Jest zatem narażone na ryzyko kursowe. Może więc postanowić przekonwertowanie części posiadanych kredytów na twardą walutę. Przyporządkowanie sobie przeciwstawnych źródeł gotówki (np. w razie osłabienia się twardej waluty straty przychodów zostaną zrekompensowane mniejszymi kosztami spłaty zadłużenia) pomoże zmniejszyć ryzyko kursowe. Patrz również hedging naturalny.