Zawyżanie kosztów i zawyżanie zysków

1397

Zawyżanie kosztów (żargon)

Jeden behawioralnych aspektów budżetowania, polegający na celowym zawarciu przez ośrodek odpowiedzialności pewnych luzów w budżecie, co pozwala na „osiągnięcie” korzystnych odchyleń przy realizacji. Wyrażenie to odnosi się również do twórczego umieszczania naciąganych pozycji w rozliczeniu kosztów. Autor spotkał kiedyś bankowca, który zażądał zwrotu kosztów za „wyprowadzanie psa” w rozliczeniu kosztów szkolenia.

Zawyżanie kosztów

Zawyżanie zysków (żargon zawodowy)

Każda sztuczna manipulacja księgowa zawyżająca wykazany w sprawozdawczości zysk powy- żej jego realistycznego poziomu. Choć wiadomo jest, że na wartość zysku składa się szereg oszacowań księgowych, powinny one być neutralne i/lub zgodne z zasadą ostrożnej wyceny (tj. przyjmujące wartości mniej optymistyczne). Zawyżanie zysków to świadome wprowadzenie użytkowników sprawozdań finansowych w błąd, poprzez przedstawienie wyników finansowych w lepszym świetle. Patrz również oszustwa księgowe, upiększanie wynikówfałszować (preparować) księgi.

Zawyżanie zysków