Zwolnienie podatkowe

1411

Zwolnienie podatkowe

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia pełnych płatności podatku dochodowego. Zwolnienia takie są bodźcem stosowanym przez rząd w celu wspierania określonego rodzaju działalności. Przykładowo, rząd może promować zwiększenie ilości nowych przedsiębiorstw. Zwolnienie od podatku umożliwiałyby takim przedsiębiorstwom płacenie niższej stawki podatkowej w początkowym okresie działalności, gdy powszechnym problemem jest niedobór środków pieniężnych. Często również w rejonach o niskim tempie wzrostu tworzone są tzw. specjalne strefy ekonomiczne – co oznacza, że dochody osiągane w tych strefach podlegają niższej stopie opodatkowania. Patrz również planowanie zobowiązań podatkowych i dotacje rządowe.

Zwolnienie podatkowe