Jednostka transakcyjna

956

Standardowa liczba akcji w handlu, zwykle jest to 100 akcji. Ustalana jest przez giełdy. Handel akcjami w liczbie innej niż jednostki transakcyjne (zwłaszcza poniżej minimum) zwykle oznacza mniej korzystną cenę (ponieważ stałe opłaty za transakcję stają się obciążeniem). Istnienie jednostki transakcyjnej wyjaśnia częstą praktykę podziału akcji, by utrzymać przystępność cenową jednostek transakcyjnych dla inwestorów detalicznych.