Akcjonariat pracowniczy

1166

Często spotykane świadczenie pracownicze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pozwalające pracownikom stać się posiadaczami akcji na korzystnych warunkach. Pracownikom pozwala się na zakup akcji pracodawcy po cenie niż- szej od rynkowej i trzymanie ich w specjalnie wydzielonym funduszu. Pracodawca dotuje zakup akcji oraz pokrywa koszty administracji funduszu powierniczego. W  końcu pracownicy kwalifikują się (dzięki wynikom w  pracy lub stażowi pracy) do otrzymania akcji. W międzyczasie, dopóki akcje pozostają w funduszu, rząd zwalnia z opodatkowania wszelkie korzyści oraz wszelkie dochody z tych akcji. Programów akcjonariatu pracowniczego nie należy mylić z programami wynagrodzenia w postaci akcji. Mają one raczej na celu zachęcanie do długofalowego oszczędzania i  udostępnienie pracownikom udziałów w przedsiębiorstwie, co sprzyja zbieżności celów. Jednakże jako prywatny fundusz emerytalny są mało zdywersyfikowane i mogą być narażone na straty, jak stało się to w przypadku pracowników Enronu.