Opóźnienie przekazania informacji do publicznej wiadomości

994

Większość regulacji giełdowych wymaga publicznego ujawniania sprzedaży lub zakupu każdego dużego pakietu akcji (powiedzmy ponad 10% akcji w  obrocie), by zapewnić przejrzystość warunków rynkowych. Aby uniknąć załamania cen rynkowych po takiej sprzedaży, właściciele dużej liczby akcji zwykle pozbywają się pakietów, sprzedając je bankowi inwestycyjnemu, który z  kolei stopniowo będzie wprowadzał je na rynek. Giełdy zwykle pozwalają na tymczasowe opóźnianie ujawniania tego rodzaju „nawisu”, by chronić tożsamość osób zmuszonych do sprzedaży akcji. Ma to zapobiec niepożądanemu załamaniu ceny akcji w wyniku przejściowego nadmiaru podaży. Określając czas trwania opóźnienia, regulamin giełdy stara się równoważyć kwestie przejrzystości i płynności.