Cele wynikowe

1289

Wewnętrzne cele przedsiębiorstwa przedstawione w postaci celów operacyjnych. Rynek kapitałowy wyznacza swoje własne zewnętrzne cele w procesie konkurencji. Przedsię- biorstwo, aby uzyskać dostęp do kapitału, musi przynajmniej zarobić na koszt kapitału. Właściwe wyniki zapewnia planowanie i  kontrola wdrożone przez rachunkowość zarządczą. To z kolei wymaga ilościowego określenia celów. Do grupy celów związanych z  osiąganiem wyników zaliczamy cele strategiczne („zdobyć pozycję wiodącą na rynku”), cele operacyjne („wykorzystywać potencjał w x%”) oraz cele finansowe („osiągnąć stopę zwrotu”). Mogą one dotyczyć całej firmy („zwrot z kapitału własnego”), jednego z działów („zwrot na kapitale zaangażowanym”), centrum odpowiedzialności („budżet”) lub produktów (koszty normatywne).

Cele wynikowe