Dywersyfikacja na siłę

1006

Nieformalny termin ukuty przez Petera Lyncha, cenionego amerykań- skiego zarządzającego funduszami, określający zasobne w gotówkę firmy, które lokują swoje nadwyżki w dziedziny bardzo odległe od swojej podstawowej dzia- łalności. Dzieje się tak często z powodu „embarras de richesse”, czyli kłopotu z powodu nadmiaru. Zamiast oddać nadwyżkę kapitału akcjonariuszom w formie dywidendy (patrz polityka dywidendy), menedżerowie (patrz problem relacji zwierzchnik-podwładny) postanawiają „zagrać nią”, wchodząc w  wątpliwe projekty w nie swoich dziedzinach.