Koszt kapitału (składniki)

1662

Koszt kapitału (składniki) – różnorodne koszty albo w postaci odsetek od zadłużenia, albo oczekiwanej dywidendy, składające się na koszt długoterminowych źródeł finansowania w przedsiębiorstwie. Każdy element kosztu kapitału ma swoje charakterystyczne cechy. Należy pamiętać, że koszt kapitału zazwyczaj nie dotyczy finansowania krótkoterminowego, takiego jak krótkoterminowe kredyty czy kredyt kupiecki, które służą do finansowania aktywów obrotowych. Po zagregowaniu poszczególnych składników finansowania długoterminowego można obliczyć średni ważony koszt kapitału, który następnie jest wykorzystywany w podejmowaniu decyzji w procesie budżetowania inwestycji. Doświadczenie wskazuje, że w większości firm istnieje optymalny poziom dźwigni (w przeciwieństwie do zasady braku zależności). Minimalizowanie kosztu kapitału będzie w efekcie maksymalizowało wartość firmy, co staje się bardzo ważnym celem zarządzania finansowego. Patrz także marginalny (krańcowy) koszt kapitału.

Koszt kapitału (składniki)
Wyliczenie kosztu kapitału
koszt kapitału