Czarna dziura płynności

1193

Czarna dziura płynności (przesadnie)

Pojęcie w sposób dramatyczny opisujące sytuację rynkową, w której inwestorzy nie mogą sprzedać aktywów bez zastosowania dużego dyskonta, aby w ten sposób nakłonić innych inwestorów do kupna. Czarne dziury płynności (nawiązując do zjawiska astronomicznego, gdzie gwiazda ma taką siłę grawitacji, że wchłania światło) mogą wystąpić w sytuacji, kiedy nie ma wystarczającej różnorodności ocen na rynku. Im większa zgodność między uczestnikami rynku, tym mniejsza płynność. Mniejsza płynność powstaje wskutek technologii, np. powszechnie używanych systemów zarządzania ryzykiem, redukowania niespójności informacji oraz stymulowania zachowań stadnych. W rezultacie nawet płynne rynki, takie jak rynek bonów skarbowych lub rynek Forex, mogą być w sytuacji, w której uczestnicy szybko będą chcieli się pozbyć posiadanych walorów.

Czarna dziura płynności