Czasowe wyłączenie zbywalności akcji

1115

Czas, podczas którego nie wolno sprzedać walorów. Takie ograniczenie stosuje się wobec konkretnych inwestorów, aby uniknąć zakłóceń ceny rynkowej. Na przykład, w przypadku pierwotnej oferty publicznej pracownicy emitenta, którzy posiadają akcje nie mogą ich sprzedać, ponieważ byłby to sygnał dla rynku o negatywnych oczekiwaniach pracowników dysponujących informacjami poufnymi. Czasowe wyłączenie zbywalności akcji trwa zwykle krócej niż rok. Inny, mniej znany rodzaj wyłączenia zbywalności zachodzi, gdy aktywa funduszu są czasowo zamrożone. Może się to zdarzyć, jeśli aktywa funduszu mają być wycenione na nowo.