Częściowa sprzedaż udziałów mniejszościowych

1026

Sprzedaż przez spółkę macierzystą trzeciej stronie, inwestorowi części (zwykle udziałów mniejszościowych) jednostki zależnej. Takie częściowe zbycie aktywów może służyć zdobyciu funduszy dla spółki macierzystej. Przez zachowanie udziału właściciela, zwłaszcza w  pierwotnej ofercie publicznej, spółka macierzysta może uzyskać lepszą cenę. Częściowa sprzedaż udziałów mniejszościowych może być również strategią poprawiającą wyniki, np. jako część restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jednostka zależna zwykle ma własny ład korporacyjny realizowany przez nowych udziałowców i zdecentralizowany zarząd. Jednak wciąż może oczekiwać od spółki matki porady i wsparcia w razie potrzeby. Spółka matka/właściciel nadal uczestniczy w  przyszłych zyskach i może sprzedać dalsze akcje w przyszłości, kiedy udziały będą w aktywnym obrocie.