Dokumenty statutowe

1127

Określenie oficjalnych dokumentów, zawierających opis zasad, według których działa przedsiębiorstwo. Nazwy zależą od lokalnych przepisów. Dokumenty statutowe obejmują umowę spółki (articles of incorporation) i  regulamin (bylaws); w  spółce cywilnej – umowę wspólników (partnership agreement), w  funduszu powierniczym – umowę funduszu (trust agreement) lub umowę dwustronną (trust indenture), w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – statut spółki (articles of association) i umowę o działalności (operating agreement).