Dokapitalizowanie

889

Zastrzyk świeżego kapitału własnego, aby zredukować dźwignię finansową bądź by sfinansować zwiększenie wartości aktywów. Może to też w szerszym sensie odnosić się do zmian w metodach finansowania pomiędzy różnymi formami długu i kapitału. Patrz również: odbudowanie bilansu firmy.