Drobni spekulanci

1000

Drobni spekulanci (żargon)

Transakcje dzienne przeprowadzane w internecie przez drobnych inwestorów detalicznych, któ- rzy obracają małymi sumami kilka razy dziennie. O ile realizacja zysków z każ- dej transakcji może być skromna, w przypadku realizacji wystarczającej liczby zleceń można uzyskać liczące się zyski (przynajmniej w odniesieniu do poświę- conego czasu). Chociaż otwarcie działają jako spekulanci, demokratyzują oni rynek przydając mu płynności i efektywności. Zmuszają także animatorów rynku – przeciwko którym często działają – do czujności. Pojawia się jednak obawa, iż przyczyniają się do wahań giełdowych. Rzeczywiście, niektórzy z nich są uzależnieni od hazardu, jak miało to miejsce w okresie boomu i pęknięcia bań- ki internetowej w latach 1998–2001.