Fundusz ślepego zaufania

1104

Fundusz inwestycyjny, którego właściciel nie może znać poszczególnych składników portfela. Zainwestowane środki pieniężne są przechowywane w  funduszu powierniczym przez wyznaczonego zarządcę aktywów w imieniu właściciela-beneficjenta. Ślepe zaufanie ma zapobiec konfliktom interesów. Mogą je wykorzystywać biegli rewidenci, politycy i inne osoby publiczne.