Ekonomiczna wielkość zamówienia

1720

Ekonomiczna wielkość zamówienia – EWZ

Optymalna wielkość zapasów zamawiana w  każdej dostawie przyjmowana jako kompromis pomiędzy korzyściami płynącymi z ograniczenia liczby zamówień (dla minimalizacji kosztów dostaw) a oszczędnością kosztów utrzymania zapasów (magazynowanie, ochrona, finansowanie itp.). EWZ może być ustalana matematycznie na podstawie kilku założeń. Obliczenie nie uwzględnia kosztów utraconych korzyści w przypadku wyczerpania zapasów. Zarządzanie zapasami typu „dostawa na czas” prowadzi do zmniejszenia znaczenia EWZ.

Ekonomiczna wielkość zamówienia