Spredy stóp zwrotu

1059

Różnice między stopami zwrotu instrumentów o stałym oprocentowaniu, wynikające z różnic w cechach inwestycji, takich jak:

  • ryzyko kredytowe,
  • powiązane opcje,
  • płynność,
  • zasady opodatkowania dochodu,
  • suwerenne ryzyko (dla danego kraju).

Pominąwszy powyższe różnice, stopa zwrotu z inwestycji powinna być ustalana wyłącznie na podstawie stóp procentowych wolnych od ryzyka, skorygowanych o strukturę czasową przeważającej krzywej dla najczęściej występującej stopy zwrotu. Ponieważ stopy zwrotu są nieodłącznie związane z wyceną rynkową, ich rozpiętość jest stale śledzona przez rynki kapitałowe, by zapewnić „efektywność” cen pod względem wykorzystania możliwości arbitrażu.