Firmy prowadzące indeksy

1009

Firmy, które tworzą i publikują indeksy stosowane powszechnie jako wskaźniki pomiaru wyników mię- dzynarodowych portfeli akcji. Używa się ich także jako podstawy dla produktów inwestycyjnych, pasywnych takich jak fundusze indeksowe oraz fundusze inwestycyjne typu ETF. Najpopularniejszymi indeksami są:

  • MSCI (Morgan Stanley Capital International),
  • FTSE International,
  • Standard & Poor’s,
  • Dow Jones.

Wskaźnik bazuje na akcjach w obrocie, aby pokazać liczbę akcji, które inwestorzy mogą kupić w  porównaniu do kapitalizacji giełdy, która często obejmuje kurczowo trzymane akcje. (W starym systemie ceny niektórych akcji były podbijane, ponieważ inwestorzy nie mogli kupić ich tyle, by osiągnąć wymaganą wagę indeksu). Wyliczanie indeksów dla akcji w obrocie nie zawsze jest łatwe: Rozróżnienie strategicznych pakietów od akcji pozostających w obrocie może być kwestią osądu, zwłaszcza jeśli informacje ujawniane o właścicielach pakietów są ograniczone. Patrz również naśladowcy indeksów.