Inwestowanie poprzez alokację aktywów

952

Tworzenie portfela według szeroko pojętych kategorii klas aktywów zamiast zajmowania się pojedynczymi inwestycjami. Na przykład inwestor może zainwestować w akcje, obligacje i gotówkę w stosunku, odpowiednio, 50/40/10 za pomocą bardzo zróżnicowanych inwestycji w każdej z tych klas. Inwestowanie poprzez alokację aktywów oznacza, że wybór klasy aktywów jest ważniejszy niż struktura inwestycji wewnątrz każdej z klas.