„Sztanga” (budowa portfela inwestycyjnego)

1166

„Sztanga” (budowa portfela inwestycyjnego)

Portfel oparty na ekstremach i unikaniu wartości pośrednich, podobny do rozkładu ciężarów na sztandze. Na przykład inwestor może wybrać wszelkie możliwe kombinacje pierwszego (największego) i dziesiątego (najmniejszego) decyla w zbiorze akcji. Może też połączyć kupno obligacji krótkoterminowych i długoterminowych, by uzyskać okres zapadalności jak w obligacjach średnioterminowych, ale korzystać z krzywej stopy procentowej dla papierów długoi krótkoterminowych. W przypadku obligacji o stałej stopie procentowej długą 2 lata i 10 lat można połączyć z krótką pozycją na 5 lat. Wyrażenie to jest teraz również stosowane przez inwestorów kapitału wysokiego ryzyka na określenie „mieszanych” strategii inwestycyjnych, powiedzmy łączących nowo powstałe spółki z kapitałem na rozruch z firmami długo obecnymi na rynku, cały czas trzymając się z dala od głównego nurtu.