Gra w zyski (żargon)

1534

Gra w zyski (żargon)

Gra polega na tym, że analitycy szacują krótkoterminowe zyski przedsiębiorstwa, kierownicy przedsiębiorstw starają się wpłynąć na wyniki analiz i zwiększyć oczekiwania, a inwestorzy karzą przedsiębiorstwa, które tych oczekiwań nie spełniają. I mimo że wykazywane zyski są mniej istotne od innych miar dla poprawnej wyceny przedsiębiorstwa, mają one nieproporcjonalnie duży wpływ na wycenę akcji. Jedynym sposobem na wyjście poza grę w zyski jest dostarczanie rynkowi miarodajnych, dokładnych i terminowych informacji z częstotliwością równą częstotliwości otrzymywania tych informacji przez kierownictwo. Z uwagi na to, że ceny rynkowe odzwierciedlałyby takie informacje w czasie rzeczywistym, zyski kwartalne byłyby jedynie udokumentowaniem tego, o czym rynek już wie, tak więc „gra w zyski” straciłaby radykalnie na znaczeniu. Wynikiem tego byłoby zmniejszenie fluktuacji rynkowych wywołanych nieistotnymi informacjami.