Gotowiec

1531

Gotowiec (potocznie)

Standardowe sformułowania prawne występujące w różnego rodzaju dokumentach, np. umowach czy sprawozdaniach finansowych. Sformułowania te mają zazwyczaj jednakową formę, co ma zaoszczędzić czytelnikom cenny czas. Przykładowo, zwroty używane w każdym skróconym raporcie biegłego rewidenta powtarzają się niemal słowo w słowo. W bankowości z kolei bardzo często spotyka się standardowe warunki umów kredytowych. Czytelnik, raz takie sformułowania zrozumiawszy, potem zwykle je omija, koncentrując się na informacjach wyróżniających dany tekst. Jest to całkiem uzasadnione (po co tracić czas na rzeczy oczywiste?) – lecz może okazać się zgubne, jeżeli wśród tych nieszkodliwie wyglądających formułek ukryte są rzeczy o istotnym znaczeniu. Jest to jeden z powodów, aby czytać uważnie, a w przypadku dokumentów prawnych – korzystać z pomocy prawników.

Gotowiec

gotowiec slang