Serwisy finansowe

1014

Serwisy finansowe

Multimedialne źródła informacji podawanych w czasie rzeczywistym, obejmujące wiadomości, dane i analizy dostarczane prenumeratorom poprzez terminale komputerowe lub satelity telewizyjne. Niektóre agencje informacyjne na swoich platformach oferują także systemy sprzedaży do obsługi klientów, jak również na potrzeby wewnętrzne firmy. Największe serwisy informacyjne to:

  • Reuters
  • Bloomberg
  • Dow Jones Markets
  • Bridge
  • Datastream/ICV
  • MonitorFX 🙂

Ze względu na ilość dostępnych informacji łatwo może dojść do przeciążenia systemu: informacje zostaną utracone lub z  powodu powstałych przekłamań dojdzie do podjęcia błędnych decyzji. Ryzyko takiego niebezpieczeństwa skłoniło banki do tworzenia własnych systemów przetwarzania danych w ramach prób zarządzania wiedzą.