Inwestor strategiczny

1043

Inwestor, którego udział w przedsiębiorstwie jest na tyle wysoki (25–50% lub więcej), a działalność na tyle zbliżona, że może on wywierać wpływ na zarządzanie lub nawet sprawować kontrolę nad przedsiębiorstwem. Na podstawie swojej wiedzy o branży i przedsiębiorstwie będącym przedmiotem inwestycji, inwestorzy strategiczni często przyjmują aktywną rolę w egzekwowaniu ładu korporacyjnego. Inwestycje strategiczne niejednokrotnie stanowią wstępny etap przygotowujący do pełnego przejęcia i integracji. Porównaj z  inwestorem instytucjonalnym.