Zbycie aktywów

976

Zbycie aktywów

Sprzedaż aktywów, najczęściej w formie pakietu lub kontynuowanej działalności. Spółka holdingowa może np. pozbyć się jednej ze swoich jednostek zależnych przez sprzedaż indywidualnemu nabywcy (oferta niepubliczna, zamknięta) albo na rynku publicznym (pierwotna oferta publiczna). Zbycia aktywów dokonuje się albo w ramach zmiany strategii związanej z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, albo w ramach procesu windykacyjnego zmierzającego do zgromadzenia nowych funduszy. Często potrzebni są niezależni doradcy dla oceny aktywów, strukturyzacji transakcji i analizy rynku dla potencjalnych nabywców. Stwarza to zapotrzebowanie na doradztwo finansowe wielu banków inwestycyjnych. Patrz również wyprzedaż.

Zbycie aktywów