Kolejność dziobania (w  strukturze kapitału) • Teoria „hierarchii” struktury kapitałowej

2515

Pogląd, że istnieje preferowana kolejność wyboru różnych źródeł kapitału długoterminowego. Firmy dążą do odpowiedniego wyboru i uciekają się do stosunkowo droższego kapitału tylko wtedy, gdy mają zbyt dużą dźwignię finansową (tj. są niedokapitalizowane) lub są w dobrej sytuacji (tj. mają przed sobą lukratywne projekty).

Kolejność dziobania (w  strukturze kapitału)

Powyższa hierarchia zależy od utrzymywanej optymalnej struktury kapitałowej, która minimalizuje średni ważony koszt kapitału, co z kolei odzwierciedla optymalną relację między zadłużeniem o niskim koszcie a podwyższonym ryzykiem niewypłacalności wynikającym z zadłużenia.