Konsensus prognoz

2271

Zbiorowa prognoza kwartalnych zysków na podstawie opinii grupy analityków, przy czym spółki często ujawniają wybrane wskaźniki dla analityków. Zdolność przedsię- biorstwa do „dostarczenia” rzeczywistych zysków zgodnie z  konsensusem stanowi kryterium jakości zysku. W USA dużym przedsiębiorstwom udaje się to uzyskać w około 60% („Financial Times”, 17 kwietnia 2008, s. 21), aczkolwiek ten rezultat nie jest pewny. Konsensus prognoz zysku jest opracowywany m.in. przez First Call (www.firstcall.com).

Konsensus prognoz