Łączone transakcje kupna-sprzedaży, krosowanie

1483

Łączone transakcje kupna-sprzedaży, krosowanie (żargon)

Kupno i sprzedaż udziałów przez tę samą stronę. To działanie nienaturalne i nie na zasadach rynkowych może mieć na celu alokację zysków i strat na określonych rachunkach lub stworzenie wrażenia ożywionego obrotu akcjami. Z powodu braku przejrzystości łączone transakcje kupna-sprzedaży są zakazane przez większość regulatorów.