Wyniki rynku giełdowego

950

Wyniki rynku giełdowego

Na dłuższą metę akcje zwykłe dają inwestorom najlepszą stopę zwrotu, aczkolwiek relatywnie są bardziej podatne na wahania niż inne klasy aktywów. Odzwierciedla to tendencje gospodarek do rozwoju w czasie w połączeniu z siłami cyklu koniunkturalnego z jego powtarzającymi się okresami wzrostu i spadku PKB. Wahania cen na rynku giełdowym mogą zaostrzyć cykle koniunkturalne z  powodu sentymentu rynkowego (patrz rynek byka oraz bessa/rynek niedźwiedzia). Konieczne więc są korekty okresowe, ponieważ inwestorzy dostosowują błędne interpretacje do rzeczywistości gospodarczej. Podczas ostatniej bańki internetowej ceny akcji osiągnęły rekordowo wysoki poziom, w oparciu o silną wiarę w korzyści z technologii w tzw. nowej gospodarce. Okazało się, że zaufanie to było źle ulokowane. Skuteczność hipotezy rynku efektywnego sugeruje, że wyniki rynku giełdowego są oparte na fundamentalnych wynikach i tworzeniu rzeczywistego bogactwa w długim okresie.

Wyniki rynku giełdowego