Postanowienie o wycofaniu

1087

Mechanizm finansowy mający na celu odebranie czegoś w przypadku zmiany okoliczności. Na przykład umowa kredytowa może zawierać postanowienie o zwiększeniu spłat w przypadku przepływów pieniężnych wyższych niż oczekiwane. Mogą też być dodatkowe korzyści przez pewien okres czasu, które muszą być jednak zwrócone w razie niedotrzymania minimalnego okresu umownego. Termin ten może również oznaczać wycofanie się z cen po podwyżce cen na rynku.