Uchylanie się od zobowiązań podatkowych

1394

Uchylanie się od zobowiązań podatkowych

Naruszenie prawa podatkowego, polegające na odmowie zapłaty należnych podatków lub zaniżeniu deklarowanej podstawy opodatkowania. Uchylanie się od zobowiązań podatkowych jest przestępstwem, a w opinii kościoła katolickiego – również grzechem. Biorąc jednak pod uwagę naturę ludzką, granica między legalnym zarządzaniem zobowiązaniami podatkowymi a uchylaniem się od podatków może łatwo ulec zatarciu. Pokusie uchylania się od podatków łatwo jest ulec z dwóch powodów: po pierwsze, podatnik najczęściej sam oblicza swoją podstawę opodatkowania; a po drugie, świadczenia otrzymywane w zamian za podatki (czyli usługi administracji państwowej) mają zwykle dla podatnika znikomą wartość. Niektórzy – postrzegając rząd jako instytucję o charakterze socjalistycznym lub trwoniącą pieniądze – sami przed sobą racjonalizują w ten sposób zasadność uchylania się od podatków. Patrz również szara strefa.

Uchylanie się od zobowiązań podatkowych