MIRR – Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

3396

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – Modified Internal Rate of Return – MIRR

Metoda budżetowania, dzięki której można obliczyć stopę zwrotu projektu inwestycyjnego w podobny sposób, jak oblicza się rentowność obligacji. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest swego rodzaju kryterium w  zakresie inwestycji. Jeśli jest wyższa od kosztu kapitału przedsiębiorstwa, oznacza to, że inwestycja jest uzasadniona. Obliczenie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu jest bardziej skomplikowanym udoskonaleniem klasycznej kalkulacji wewnętrznej stopy zwrotu, którą stosuje się także przy podejmowaniu decyzji dotyczących budżetowania inwestycji. Wzór jest następujący:

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – wzór

Zasadniczo MIRR stanowi stopę zwrotu, za pomocą której wartość bieżąca kosztów może się równać wartości bieżącej „wartości końcowej”, czyli sumie złożonych (na poziome kosztu kapitału) pozytywnych przepływów pieniężnych w przyszłości do końca projektu inwestycyjnego. Obliczenie to można przedstawić w następujący sposób:

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

MIRR jest lepszą metodą obliczania od standardowej metody wewnętrznej stopy zwrotu ze względu na to, że daje bardziej rzeczywisty obraz przyrostu zysków z projektu inwestycyjnego (tzn. nie zakładając, tak jak to się robi, stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, że przepływy pieniężne są reinwestowane po stopie dochodu z projektu inwestycyjnego). Metoda ta eliminuje również problem „wielokrotnej IRR”, który może powstać, gdy przepływy pieniężne naprzemiennie są pozytywne i negatywne, co skutkuje dwiema różnymi wewnętrznymi stopami zwrotu