Międzynarodowe Standardy Wyceny

1060

Wytyczne w zakresie zasad wyceny aktywów wydane przez Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Wyceny. Komitet ten – utworzony w 1981 roku w celu doskonalenia i światowej harmonizacji metod wyceny – zrzesza 50 stowarzyszeń ds. wyceny z różnych krajów. Międzynarodowe Standardy Wyceny są ogólnie zgodne z zasadami wyceny uznanymi przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, choć MSR niekoniecznie akceptują te standardy jako autorytatywne.