Pokrycie terminowe

1022

Zakup na rynku gotówkowym różnicy między tym, co należy dostarczyć zgodnie z kontraktem terminowym, a wielkością aktywów, którą jest się w stanie dostarczyć. Na przykład jeśli producent rolny zajął krótką pozycję (czyli zgodził się sprzedać) 100 000 jednostek towaru w październiku w kontrakcie terminowym, ale jego plony pozwalają na dostarczenie 60 000 jednostek, musiałby dokupić 40 000, by zrealizować swoje zobowiązanie typu futures. Pokrycie terminowe jest konieczne w  przypadku rozbieżności między wolumenem kontraktów terminowych a fizyczną możliwością ich realizacji.