Wielka Giełda

1106

Wielka Giełda

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, największa – pod względem obrotów akcjami – giełda na świecie. Giełda jest nienastawioną na zyski spółką, będącą własnością jej członków. Utrzymuje się z opłat pobieranych od notowanych spółek (ponad 3000), brokerów i dystrybutorów danych giełdowych. W USA działają również NASDAQ (ponad 5000 notowanych spółek, z reguły nowoczesne technologie) i AMEX (ponad 750 notowanych spółek) oraz inne giełdy o zasięgu regionalnym.