Nadużycia na rynku kapitałowym

1125

Próby manipulowania lub wprowadzania w błąd rynków kapitałowych poprzez celowe rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Na przykład rozsiewając fałszywe pogłoski dotyczące sytuacji spółki, sprawca może zyskać, przeprowadzając krótką sprzedaż akcji. Nadużycia na rynku kapitałowym są nielegalne w większości krajów, ale mogą być trudne do udowodnienia. Strona winna musiałaby zarówno wprowadzić rynek w błąd, jak i zyskać na tym. Prawo zwykle wyłącza z odpowiedzialności nieumyślne błędne oceny analityków oraz dziennikarzy zajmujących się finansami, działających w  dobrej wierze. Kluczem jest raczej intencja niż efekt na rynku. Dla przestrzegających prawa uczestników rynku obawa przed ryzykiem utraty reputacji jest najlepszym bodźcem dla precyzyjnej i wiarygodnej informacji.