Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego

1683

Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego

Krańcowa wersja niestandardowej opinii z badania sprawozdania finansowego, w której biegły rewident oświadcza, że sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe błędy rzutujące na ich rzetelność i/lub zgodność ze standardami rachunkowości. Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego wyrażana jest niezwykle rzadko, ponieważ na tyle podważa zawarte w sprawozdaniu informacje, że jednostka sporządzająca sprawozdanie zwykle skłonna jest dokonać niezbędnych zmian, aby jej uniknąć. Porównaj z opinią biegłego rewidenta z zastrzeżeniami; patrz również zrzeczenie się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego