Nota debetowa i nota uznaniowa

nota

9265

Nota debetowa

Dokument wystawiony dostawcy przez nabywcę w miejsce płatności, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego faktury. Stanowi przeciwieństwo noty uznaniowej (kredytowej) wystawionej przez sprzedającego w celu obniżenia kwoty faktury. Akceptowalność not debetowych zależy od praktyki branżowej. Mimo że jednostronne wystawianie not debetowych daje pole do nadużyć, ich zaletą jest możliwość dokonania częściowej płatności z tytułu faktury i późniejszego wyjaśnienia sporu (w odróżnieniu od wstrzymania płatności z tytułu całej faktury do momentu rozstrzygnięcia sporu). Do wyjaśnienia nierozliczonych not debetowych konieczne są procedury uzgodnienia.

Nota uznaniowa (kredytowa)

Wystawione przez wierzyciela pisemne zawiadomienie informujące dłużnika o umorzeniu określonego długu (należności). Najczęściej wystawia się je w przypadku, gdy nastąpił zwrot towarów lub gdy został udzielony rabat cenowy. Noty uznaniowe są niejako odwrotnością faktury. Ponieważ są równoznaczne z wydatkiem, powinny istnieć mechanizmy kontroli wewnętrznej nadzorujące ich wystawianie (jak np. nadawanie im numerów kolejnych i/lub kontrasygnaty).