Przepowiednia ruiny spekulanta autorstwa Wilcoksa

930

Przybliżona zasada wyliczania „na oko” przychodów netto przy zwijaniu interesu poprzez likwidację aktywów i spłatę wierzycieli:

Przepowiednia ruiny spekulanta autorstwa Wilcoksa

Wzór jest naprawdę przybliżony. Faktyczna realizacja jest funkcją wartości netto, którą można zrealizować po niskich cenach sprzedaży minus koszty, które mogą być zupełnie niezwiązane z bieżącą wartością księgową. Koszty likwidacji (opłaty prawne, prowizje od sprzedaży itp.), zwłaszcza gdy nie są dobrowolne, mogą skonsumować znaczną część wpływów. Niemniej jednak są to pożyteczne ramy dla takiej analizy i mają czarującą nazwę.