Wydatki uznaniowe

2106

Wydatki uznaniowe

Wydatki przekraczające obowiązkowe lub konieczne zobowiązania. W przypadku przedsiębiorstwa bę- dą to nakłady kapitałowe nastawione na rozwój lub wydatki, które można odroczyć (takie jak szkolenia, reklama, remonty). Wydatki uznaniowe zazwyczaj są zależne od sytuacji ekonomicznej i poziomu zaufania kadry kierowniczej.