Tendencyjność przy sporządzaniu budżetu

1351

Tendencyjność przy sporządzaniu budżetu

Wpływ osobistych interesów osób sporządzających budżet na w teorii bezstronne wyliczenia budżetowe. Najpowszechniejszym bodźcem skłaniającym ludzi do tendencyjnego sporzą- dzenia budżetu jest perspektywa premii, jeżeli jest ona uzależniona od osiągnięcia planowanych wyników. Przyczyną bywa również brak wiary w swoje możliwości (patrz budżet luźny) lub po prostu norma postępowania przyjęta w danym przedsiębiorstwie („każdy to robi”). Tendencyjność przy sporządzaniu budżetu jest typowym przykładem na to, w jaki sposób natura ludzka może skomplikować proces, który w przeciwnym razie byłby racjonalny. Spójrzmy przykładowo na zewnętrzny wydźwięk budżetu: budżet konserwatywny może w pierwszej chwili nie robić najlepszego wrażenia, ale łatwiej go zrealizować; z kolei budżet agresywny robi wrażenie na początku, ale później może rozczarować. Patrz również budżet a aspekty behawioralne, zbieżność celów i budżet realistycznie napięty.