Wycofywanie spółek z obrotu publicznego

1106

Wycofywanie spółek z obrotu publicznego (żargon)

Zamiana spółki publicznej, zazwyczaj z wieloma akcjami w obrocie na rynku giełdowym, na prywatną spółkę w rękach kilku właścicieli. W rezultacie obrót akcjami kończy się i nie podlega już zarządzeniom i przepisom prawnym dla papierów wartościowych. Wycofywanie spółek giełdowych z obrotu publicznego następuje, kiedy udział akcjonariuszy większościowych jest tak duży, że akcjonariusze mniejszościowi są raczej utrudnieniem niż korzyścią. Koszt uwzględnienia praw udziałowców mniejszościowych oraz zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych może przewa- żyć korzyści (płynność, dostęp do większej ilości kapitału w przyszłości itd.) posiadania akcji w obrocie publicznym. Inną przyczyną wycofywania spó- łek giełdowych z obrotu publicznego może być wykup menedżerski.