Oświadczenie/List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1358

Oświadczenie/List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krótki rozdział we wstępie do raportu rocznego, w którym przewodniczący rady nadzorczej wypowiada się na temat pozycji rynkowej firmy, jej strategii, wyników, perspektyw itp. Zazwyczaj list taki jest „krótki i słodki”. Jeżeli towarzyszy mu fotografia, przypomina także czytelnikom, kim przewodniczący faktycznie jest – co bywa pomocne, jeżeli należy on do znakomitości świata biznesu.

Oświadczenie List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Oświadczenie przewodniczącego na ogół sprowadza się do kreowania wizerunku firmy (okraszonego kolorowymi zdjęciami eleganckich produktów, szczęśliwych klientów, zadowolonych pracowników itp.). Nie stanowi ono części bardziej obszernego i konkretniejszego sprawozdania z działalności przygotowanego przez zarząd. Ze swej natury, oświadczenie takie jest raczej formalnością, która według cyników ma tendencje do płycizn i matczynej czułostkowości. W wielu firmach albo się go nie umieszcza, albo w jakiś sposób uatrakcyjnia.